Myoko Snow Weekend

Last weekend was another weekend spent snowboarding. Went to Myoko Suginohara resort for the first time.
The runs there are incredibly long and pretty wide. Great for beginners.

Saturday was a bluebird day, followed by a dump of snow which made for a powder day on the Sunday along with poorer visibility. Seems to be the way every time I go away for a snow weekend.

The scenery, landscape and views from the slopes are pretty EPIC.

A snowboarding weekend in pictures:

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/4Zq1tRrVTy5JJNnAxc5cks8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh5.googleusercontent.com/-sfgAgIHEJfM/UuZ3HmcUgLI/AAAAAAACez4/pI7To2N1tKw/s640/IMG_6594.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/URQO5teLImpi5-nmnM5GI88ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh5.googleusercontent.com/-L5Brcbs4tpk/UuZ21xu3wqI/AAAAAAACewc/OMwyq1m26k4/s640/DSCF0158.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/oHLO8BQLl7A1ZLZSqZdf4s8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh6.googleusercontent.com/-FdIpVJoJ4ZI/UuZ238LMHzI/AAAAAAACew4/h4WW6B-Y0J4/s640/DSCF0161.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/bDh4A2N7Bm47qhst5MPOhM8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-xVnJyYHV0gk/UuZ3IAK1pjI/AAAAAAACe0A/lIBnbvPKQrw/s640/IMG_6597.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/EPMgiX3HuogoUFcYw2Nr4c8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh5.googleusercontent.com/-X8zZ33oSCBU/UuZ3JZD5khI/AAAAAAACe0U/5JskX-qwer4/s640/IMG_6599.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/7sO4zRu770O3xztlAiFy5c8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-gcBn6OiPc5I/UuZ3LduIq8I/AAAAAAACe1A/THemHRhmM8A/s640/IMG_6605.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/-LCFlzJXOAnsh2EbmbrozM8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh5.googleusercontent.com/-wejTDoWzxeA/UuZ3MB7KesI/AAAAAAACe1I/67QHOgBAkMU/s640/IMG_6606.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/JxEgOfxA17ExL7DMkvMFpM8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh3.googleusercontent.com/-O-aU9Qtlvgw/UuZ25jjejOI/AAAAAAACexY/JPeSYC1jIC0/s640/DSCF0166.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/tuitIATs2rH68DRKHQlMUM8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh6.googleusercontent.com/-P_S4IjAuNE0/UuZ26RBqI2I/AAAAAAACexw/skGtXhQPAIk/s640/DSCF0167.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/xXhvqgfZd4o8TCgWlbT-5s8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh5.googleusercontent.com/-YUdq9MfLtmU/UuZ24TJZVOI/AAAAAAACexE/Vfxyuz6DPYw/s640/DSCF0162.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/yelNODL_lUcb7EfJ7-pMDs8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh6.googleusercontent.com/-fRX_YEkRGSo/UuZ3RcFWN8I/AAAAAAACe2g/tQva_l31BKU/s640/IMG_6618.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/7GYvhL1jBYmidFAz7Fxg588ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh6.googleusercontent.com/-UcwDOtsBQ84/UuZ3GWhiBJI/AAAAAAACezg/Vwx47K3AbQM/s640/DSCF0188.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/Fr6Wu-mJGANrrnQZO4_uYs8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh3.googleusercontent.com/-98w7deOA6GE/UuZ3fomCn4I/AAAAAAACe5I/kZmq5wLL6UA/s640/IMG_6639.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

Amazing views:

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/TcY0ARMlZnVAju_zu32PBc8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh6.googleusercontent.com/-Kwkzge2r6mA/UuZ3AyO8vNI/AAAAAAACeyI/dfppHj6K23E/s640/DSCF0173.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/nZE4xoG8QQzPJQVMj_gpks8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh5.googleusercontent.com/-vLxKlf9FoBU/UuZ3HB-q9pI/AAAAAAACezs/MAEucn0ISkU/s640/DSCF0189.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/U61_PdlNa5ToIqp7uteaCc8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-RsLf1x6LTrE/UuZ3BfU0ZrI/AAAAAAACeyQ/vs72Sj78EEY/s640/DSCF0174.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/2yDIEH0BKmyhyUoOTFBsxM8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh6.googleusercontent.com/-KMN99budsdo/UuZ3CN8Pf0I/AAAAAAACeyk/xbaiPR6mqow/s640/DSCF0177.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/EGI_ZyLcS7BnfAabXiuOaM8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-e3ruZPk1Qn8/UuZ3C4QSZjI/AAAAAAACeyw/71qM98NS3c4/s640/DSCF0178.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/-h_Ht5tNHgh1njpD7zYIZs8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-rWbPAfVqgtM/UuZ3EpjHOBI/AAAAAAACezE/rh7lSkeGQcQ/s640/DSCF0183.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

Majestic Mountains:

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/vXYhnogN6yxRYVnVxvHd588ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh3.googleusercontent.com/-4iFR_Qn7w8I/UuZ3Dce3zAI/AAAAAAACeys/t9le-Dby1pc/s640/DSCF0181.JPG&#8221; height=”640″ width=”480″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/rN61Yz6TyayX8cbUtMlrFs8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh6.googleusercontent.com/-P_psqQDRNs4/UuZ3ErINWEI/AAAAAAACezA/nyZp7W26tW4/s640/DSCF0182.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/7OXQYANEciOJTbjvpPRJnM8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh6.googleusercontent.com/-gHfRU29vceo/UuZ3F4rw81I/AAAAAAACezk/cto26NlrSmY/s640/DSCF0186.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/JrqQ7Cqg3ci2mk4-93NzCc8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-gp5BOYPDtBU/UuZ3PFjVQmI/AAAAAAACe18/VHQWkWfkUTA/s400/IMG_6613.jpg&#8221; height=”300″ width=”400″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/DRAosQqMaWtxsB33iUHamc8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-j2wJ4yw3xHQ/UuZ3WFhJuRI/AAAAAAACe3Q/Hgxu672eCvM/s640/IMG_6624.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

Lunch on the slopes. Katsu curry + Beer = standard.

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/GZG1Owk8_TOptlkn8sgcg88ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh6.googleusercontent.com/-TpNXcQUfkWY/UuZ3WMHj0MI/AAAAAAACe3U/oEyJh0SI5d4/s640/IMG_6625.jpg&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/g8qMOOjMoM44VrDYIoOHl88ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh5.googleusercontent.com/-TDPVgdo-bak/UuZ3YXgZtPI/AAAAAAACe38/eBN-K6hyn-A/s640/IMG_6630.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

Suginohara summit: 1855m

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/wNFR2I5v3ux-Uab2R2jtm88ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-R6YD25sgjUU/UuZ3ZIa9z_I/AAAAAAACe4I/LxO_QsqKmNo/s640/IMG_6631.jpg&#8221; height=”640″ width=”480″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

Mount Fuji – thatta way:

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/lxda6kwFR-dFpikHRSnPj88ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-Ow2LXcZySWI/UuZ3a5f-U4I/AAAAAAACe4k/1ZmGgeSeXT8/s640/IMG_6635.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/v_i3XvqGy805rkpyef9Q9c8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh5.googleusercontent.com/-HmmuxQuRMBM/UuZ3bcWZ9EI/AAAAAAACe4s/QbhMqrAsV0A/s640/IMG_6634.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/JCU3U82tXKL02Due-kPq8c8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-wiR8PqX6RYU/UuZ3Z76yvHI/AAAAAAACe4Q/rT8H40wP7os/s640/IMG_6633.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/AMX44vRdz7YvQWroeuCCcc8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-sCm7jpI48TI/UuZ3cOpdukI/AAAAAAACe4w/VbPnwdO4T9s/s640/IMG_6637.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/lIP3IE9buQgjwxe758iGSM8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh5.googleusercontent.com/-Y5f650RTix4/UuZ3ddQRZZI/AAAAAAACe44/4JMiqqjJHhg/s640/IMG_6638.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/MRLJEY35LriJfpXEQCnq388ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh5.googleusercontent.com/-zfMxGOK4D8E/UuZ3gv0kwEI/AAAAAAACe58/bdOUz2QMItg/s640/IMG_6642.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/pkZ51rRw0vg50Xt6LK5rbc8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh3.googleusercontent.com/-PPOCkx9G4CM/UuZ3hJ6YhwI/AAAAAAACe6E/UgT2xo89AJE/s640/IMG_6644.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/m-YDN4IfTY214HtkneLnAs8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh3.googleusercontent.com/-q6stJ73eI34/UuZ3hh9Ky5I/AAAAAAACe54/vkJ2YgncvGc/s640/IMG_6645.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

Meanwhile, back in the accommodation – a slipper explosion in the genkan!

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/MI7eFhP-SVJvdYPR7acx0s8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/–GXUu4U0-1M/UuZ3j8xaMZI/AAAAAAACe6g/bgjXyDtVblo/s640/IMG_6652.jpg&#8221; height=”640″ width=”480″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

Compare the amazing views to this on the Sunday. Visibility reduced to zero. Hard to believe the photos above were taken from the same spot:

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/CSldk7oDMdOg1rHtnd9hZc8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh3.googleusercontent.com/-Y-U3pHsw_3Y/UuZ3r2kx7pI/AAAAAAACe8c/Li0-Z7UUEdQ/s640/IMG_6668.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/_IeRlBjzRFhrGtIiHHOor88ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh3.googleusercontent.com/-ioX6AbA7pHM/UuZ3sVWHjPI/AAAAAAACe8k/XpDJDffqQjk/s640/IMG_6670.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/1DL0n1BmJMAm8uj3CTKGkc8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh3.googleusercontent.com/-Rc7t7juy0_0/UuZ3tpMWqKI/AAAAAAACe9U/L_GXSSa0ob8/s640/IMG_6674.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>
And last Sunday was Australia Day.
Represent!

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/NFWIgJP0-kuojEgtwQtVxM8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh6.googleusercontent.com/-RCcMpZsIzl8/UuZ3u6gUMKI/AAAAAAACe9c/IunZlYuUAGM/s640/IMG_6677.jpg&#8221; height=”640″ width=”480″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

Swapped the Aussie BBQ for a bowl of ramen instead. Gotta admit, this ski resort was definitely one of the better places for food.

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/sCoEEvoDBR57fT2QRXlzj88ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-dPOurEnhUlE/UuZ3szHeTTI/AAAAAAACe88/XDGXEAeFSkk/s640/IMG_6671.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

When it’s snowing outside, my preference is to wear a beanie. But our bus driver had a better idea – a shower cap.
Sensible, practical and waterproof.

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/qUXhIKgk0jDcEnXez-z6yM8ix6Leamj18Vk2krRNnLA?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh6.googleusercontent.com/-3fQHjagdme4/UuZ3wWkKhDI/AAAAAAACe9s/h95F2STBu9k/s640/IMG_6682.jpg&#8221; height=”640″ width=”480″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/MyokoSnowWeekend?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Myoko Snow weekend</a></td></tr></table>

Advertisement

I made lasagne

Title says it all.
I made lasagne. Or should it be lasagna. Does the word end in an ‘a’ and ‘e’?
Either way, tastes delicious.
Made it all from scratch, except the lasagne sheets…no one got time for that yo.

Before it goes into the oven:

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/aT0s_ficZQod_MwcMbUwLWrLlndcI6zpjiq-qwMiRLE?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh5.googleusercontent.com/-vSNZ2hN2Bks/Uu3GU7a46pI/AAAAAAACfLk/GCo3ozq9jxk/s640/IMG_6693.jpg&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/Lasagne?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Lasagne</a></td></tr></table&gt;

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/aqKrUsjTnDyO_BNaid9ouGrLlndcI6zpjiq-qwMiRLE?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-fjGB7_3Wylw/Uu3GU2x_9-I/AAAAAAACfKo/yVo1BUTzHFg/s640/IMG_6694.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/Lasagne?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Lasagne</a></td></tr></table&gt;

After it comes out of the oven:

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/rBg9EL6b_MF4isYVjS90KGrLlndcI6zpjiq-qwMiRLE?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh3.googleusercontent.com/-mNvqVHWN8dA/Uu3GWXDwUbI/AAAAAAACfLE/kTkwTwr1l1g/s640/IMG_6697.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/Lasagne?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Lasagne</a></td></tr></table&gt;

Voila. Ready to eat:

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/abyFW57CY6XsOOgtUjttF2rLlndcI6zpjiq-qwMiRLE?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-0T6uLMzDDWA/Uu3GWb79_mI/AAAAAAACfLQ/H2cZAwuoRMk/s640/IMG_6698.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/Lasagne?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Lasagne</a></td></tr></table&gt;

<table style=”width:auto”><tr><td><a href=”https://picasaweb.google.com/lh/photo/cC2IiS61dHKBPHGAc7pIOmrLlndcI6zpjiq-qwMiRLE?feat=embedwebsite”><img src=”https://lh4.googleusercontent.com/-18lysm98ZOA/Uu3GXSNlWVI/AAAAAAACfLY/I2XGBCoHPpI/s640/IMG_6699.JPG&#8221; height=”480″ width=”640″ /></a></td></tr><tr><td style=”font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right”>From <a href=”https://picasaweb.google.com/116032719585350311356/Lasagne?authuser=0&amp;feat=embedwebsite”>Lasagne</a></td></tr></table&gt;